Learning

Børn og unge lærer bedst i rum, der stimulerer deres sanser og læringslyst. Derfor har vi skabt konceptet 360° strategisk indretning af læringsrum der sikre de fysiske rammer idag og i fremtiden for elever, studerende, lærere og ansatte.

Kommer du fra en grundskole, en ungdoms- eller videregående uddannelsesinstitution? Brug 30 minutter

på at få en personlig præsentation af vores  360° strategisk indretning af læringsrum og se hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi har alle bruger af dine læringsrum i fokus. Vi skaber rum der danner de rigtige rammer for læring. Vi skaber en afslappet og inspirrende atmostfare der har plads til fordybelse, ro, inspiration og organisering. Vi udarbejder en behovsanalyse i samarbejde med dig. Denne analyse er grundlaget for at form, farver og funktion støtter op om alle dine behov.

Vores forcer er vores behovsanalyse som danner grundlaget for specialdesignede møbler, interiør og rum. Vi har mere end 20 års erfaring i at fremstille unikt specialinventar med fokus på kvalitet i såvel produkt som proces – fra opmåling til levering.

Med vores 360° process er vi sikker på at få design og økonomi til at mødes.  Via vores viden, ekspertise og mange leverandøraftaler, hjælper vi dig med at den rigtige løsning – uanset størrelsen på budgettet. Derudover garanterer vi dig en proces, hvor du med færrest mulige interne ressourcer og mest mulig kontrol, får den ønskede løsning. Til ønskede tid, budget i mindre og stor skala.